Lesha Bosman

Sinds mijn afstuderen aan de Academie voor Journalistiek in Tilburg in  2001 ben ik werkzaam als freelance journalist. Naast het maken van documentaires, schrijf ik artikelen voor de Persgroep. Ook verzorg ik voor verschillende bedrijven en instellingen projectmatig communicatietrajecten. Sinds enkele jaren gebruik ik de journalistiek steeds vaker als middel om in te zetten bij projecten. Het doel is om verschillende doelgroepen een stem te geven in de samenleving. Deze projecten zijn terug te vinden op de site van de Stichting Lopend Buffet. De stichting draagt ook bij aan het project van de Kids Reporters. De verschillende instrumenten binnen de journalistiek lenen zich heel goed om kinderen taalvaardiger, mediawijzer en ondernemender te maken.